excellence.lo.olecko.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA I OŚWIADCZENIE
DO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „EXCELLENCE”

 

Karta zgłoszeniowa i oświadczenie do pobrania

Na zgłoszenia czekamy do 29 kwietnia 2017 roku. Przesyłać można na adres: m.tolstolucka[at]lo.olecko.pl lub zostawić w sekretariacie szkoły.