excellence.lo.olecko.pl

WYNIKI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „EXCELLENCE” W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

KATEGORIA KL. I-II GIMNAZJÓW:

1.Bartosz Biszewski 92% - Gimnazjum nr2 im.M.Kopernika w Olecku.
2.Olaf Sujata 90% - Gimnazjum nr2 im.M.Kopernika w Olecku.
3.Aleksandra Kaszkiel 88% - Gimnazjum nr2 im.M.Kopernika w Olecku.

KATEGORIA KL.III GIMN./ I LO

1.Gabriela Bagan 94% Gimnazjum nr1 w Olecku.
2.Agata Bielenica 88% Gimnazjum nr2 im.M.Kopernika w Olecku.
3.Agata Julia Prosińska 79% ILO im.J.Kochanowskiego w Olecku.

KATEGORIA KL.II LO

1.Magdalena Reut 79% ILO im.J.Kochanowskiego w Olecku.
2.Mateusz Biszewski 74% ILO im.J.Kochanowskiego w Olecku.

NAJWYŻSZY WYNIK KONKURSU:

1.Gabriela Bagan
2.Bartosz Biszewski
3.Olaf SujataNagrody zwycięzcom zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w ich szkołach.
Zwycięzcom gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom.
Zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku szkolnym.
Have a great Summer!